Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS1121 - Høst 2007

Det er tomt for pensumboka Fortida er ikke hva den en gang var av Knut Kjeldstadli på Akademika. Boka er til nytt opptrykk og er antagelig ikke tilgjengelig igjen før tidligst slutten av oktober. Boka finnes imidlertid til utlån i flere eksemplarer hos universitetsbibliotekene, i tillegg finnes et utlånseksemplar i ekspedisjonen, 2 etg i Niels Henrikl Abels hus. Åpningstid 12.30-14.30.

25. sep. 2007 10:58

Minner om at mellom 19. og 20. september blir det arrangert hyttetur for de nye bachelorstudentene i historie. Disse dagene skal det være undervisningsfri på 1000-nivå. Undervisning som er oppført en av disse tre dagene forskyves en uke.

5. sep. 2007 11:04

På grunn av en serie uheldige sammentreff blir jeg nødt til å forskyve undervisningen i 1121 litt utover i semesteret. Oppstart blir nå i uke 41, altså uken etter skolens høstferie. Ukedag og klokkeslett er ellers uforandret.

Dette betyr at metodegruppe 1 møtes for første gang fredag 12. oktober, mens metodegruppe 2 begynner torsdag 11. oktober.

For å kompensere for de vanskelighetene dette måtte skape, skal jeg legge kvalifiseringsoppgavene vil ut i fronter allerede den 26. september. Innleveringsfristen blir i uke 44, altså 2. november for gruppe 1 og 1. november for gruppe 2.

Erling Sandmo

4. sep. 2007 18:01