Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS1121 - Høst 2008

Utsatt eksamen for de søkt om dette innen 9. januar og har fått det innvilget, vil finne sted mandag 19. januar kl. 9-13 i Sophus Bugges lesesal, del B.

6. jan. 2009 09:56

Dette emnet tilbys for siste gang. Dersom du ønsker å ta ny eksamen i emnet for å forbedre karakter, vil det gis en anledning til å være med på utsatt eksamen for alle som har vært eksamensmeldt dette semesteret, dvs høsten 2008. Eksamensdato for utsatt eksamen i HIS1120/1121 vil være 19.januar.

Studenter som ønsker å være med på slik utsatt eksamen, må ta kontakt med instituttet ved å sende e-post til: historie-student@iakh.uio.no. For at vi skal kunne melde deg opp til utsatt eksamen, må du oppgi fødselsdato eller studentnummer.

Det er kun i perioden fra mandag 5. januar til og med fredag 9. januar, som dere kan sende e-post og melde deres interesse for utsatt eksamen. Dersom din henvendelse kommer utenom denne perioden, vil du ikke kunne meldes opp til ny eksamen.

Merk at dersom du var syk på eksamensdagen, så gjelder egne regler. Se:http://www.hf.uio.no/studier/eksamen/trekk-under-eksamen.html

Med hilsen Studieadministrasjonen ved IAKH/his...

3. des. 2008 15:04