Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS1300EU - Vår 2016

Kjære HIS1300EU-studenter,

Terje Tvedts fellesforelesninger vil i all hovedsak fokusere på globalhistorisk tematikk og er dermed ikke direkte knyttet til HIS1300EUMETs læringsmål og pensum. Det samme gjelder Erling Sandmos 3 første forelesninger om metode. Vi har likevel valgt å ha dem med i  timeplanen da dere alle er hjertelig velkommen til å være til stede om dere skulle være interessert i tematikken Tvedt og Sandmo tar for seg.

Timeplanen vil oppdateres med tema og pensum i januar.

 

Vennlig hilsen,

Studieadministrasjonen ved IAKH

17. des. 2015 16:57

Det vil kun bli bli 1 særemnegruppe i HIS1300EU:  gruppe 1 torsdager 10:15-12.

24. nov. 2015 13:59