Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS1300MET - Vår 2015

Pensumlisten på emnesiden oppgir sidetall for ulike utgaver av Palmer, Colton og Kramer, A History of the Modern World, men de sidetallene som er satt opp til hver enkelt forelesning i timeplanen, gjelder bare for 11. utgave. Den følgende oversikten viser til den løpende nummereringen av delkapitlene, ikke de store hovedkapitlene.

Her er de aktuelle kapitlene, ordnet etter forelesningene der de blir gjennomgått, med tilsvarende kapitler i 10. utgave. I de tilfellene der delkapitlene åpner hovedkapitler, er også de korte, foregående innledningene pensum.

Til 5/2: Kap. 11-13 og 32. Samme kapitteltall i begge utgaver

Til 11/2: Kap. 9-10 og 14-15. Samme kapitteltall i begge utgaver

Til 12/2: Kap. 17-31 og 33-34. Samme kapitteltall i begge utgaver

Til 25/2: Kap. 35 og 40-51. Samme kapitteltall i begge utgaver

Til 26/2: Kap. 53. Samme kapitteltall i begge utgaver

Til 4/3: 11. utgave kap. 70 og 85...

6. feb. 2015 11:04

Boka What Went Wrong? The Clash Between Islam and Modernity in the Middle East. av B. Lewis er nå tilgjengelig på Akademika

26. jan. 2015 12:36