Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS2356 - Vår 2007

Kvalifiseringsoppgave

Drøft Wannseekonferansens betydning for gjennomføringen av Holocaust

eller:

Drøft begrepet jødisk motstand

6 normalsider à ca. 2.400 tegn. Maksimallengde 15.000 tegn.

Innleveringsdato: 6. mars 2007 (i begynnelsen av undervisningstimen) Den obligatoriske egenerklæringen må leveres sammen med oppgaven.

Levering pr. mail som attachement må være forhåndsavtalt.

23. jan. 2007 14:54