Pensum/læringskrav

LITTERATUR

Første verdenskrig:

James Joll og Gordon Martell, The Origins of the First World War, (London 2007),307 s.

Andre verdenskrig:

P.M.H. Bell, The Origins of the Second World War in Europe, 3. utgave, (London 2007), kapitlene 1-4, 13-15. 120 s.

E.M. Robertson,ed., The Origins of the Second World War, (London 1971), Introduction og kapitlene 1,3-6, 8-9. 180 s.

* Kompendiet: Artiklene av Weinberg, Watt og Kershaw. 14 s.

*Steiner, Zarah, The Triumph of the Dark. European International History, 1933-39 (Oxford University Press, 2011), s. 330-35.

Den kalde krigen:

Geir Lundestad, Øst, Vest, Nord, Sør, 5. utgave, (Oslo 2004 eller seinere), kapitlene 2-10. 210 s.

Odd Arne Westad ed., Reviewing the Cold War, (London 2000), kapitlene 1-3, 13-16 170 s.

* Vladimir Pechatnov, Stalin´s Role in the Cold War – Some Observations Based on New Evidence, Nobelinstituttet 2001, 25 s.

* Odd Arne Westad, The Global Cold War, (Cambridge, 2007), 316-330. 14 s.

KILDER

* “The September Program of 1914”, i Imanuel Geiss: German Foreign Policy 1871-1914, Routledge and Kegan Paul 1976, s. 217-218. 2 s.

* “Minutes of the Conference in the Reich Chancellery, Berlin, November 5 1937, from 4.15 to 8.30 pm”, i Documents on German Foreign Policy 1918-1945. From the Archives of the German Foreign Ministry, His Majesty’s Stationary office 1949, s. 29-39. 11 s.

* Finnes i eget kompendium

Totalt ca. 1000 sider.

Publisert 26. nov. 2013 15:47