Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

6. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen

17. november kl. 12:30 til 20. november

Oppgaveteksten kan hentes fra semestersiden på første eksamensdag kl. 12.30 eller hentes i ekspedisjonen.

Eksamensbesvarelsen leveres i to eksemplarer sammen med obligatorisk egenerklæringsskjema i ekspedisjonens åpningstid 12:30-14:30. Merk at det kun skal benyttes kandidatnummer, navn må ikke påføres besvarelsen. I tillegg skal eksamensbesvarelsen leveres i Fronter. Siste frist for dette er klokka 15.30 samme dag. Det anbefales sterkt å levere eksamensbesvarelsen i Fronter, før dere leverer besvarelsen til ekspedisjonskontoret.

Kunngjøring av resultater: 10. desember

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.