Dette emnet er nedlagt

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Det tas forbehold om endringer i pensum og/eller eksamensform siden disse eksamensoppgavene ble gitt.

Våren 2011

Vår 2008

Vår 2006

Publisert 7. aug. 2013 12:25