Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS2415 - Vår 2008

Eksamensoppgave våren 2008, 3-dagers hjemmeeksamen:

Enhet og konflikt i den internasjonale kommunistiske bevegelsen fra 1945 til ca. 1965.

Eining og konflikt i den internasjonale kommunistiske røynsla frå 1945 til ca. 1965.

Oppgaven skal være på ca. 6-10 normalsider à 2300 tegn (uten mellomrom. Leveres i to eksemplarer sammen med obligatorisk egenerklæringsskjema angående fusk. Husk å benytte kandidatnummer og dermed ikke navn på besvarelsen.

Innleveringsfrist: Torsdag 5. juni i ekspedisjonen i Niels Henrik Abels hus kl 12.30-14.30.

2. juni 2008 14:38