Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH)

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 4. etg.

Ekspedisjonstid: 
12.30-14.30

Postadresse: 
Postboks 1008 Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22 85 49 00 (12:30 - 14:30)
Faks: 22 85 52 78
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/iakh

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Odd Arvid Storsveen  (kontaktinformasjon)  
   
    Studenten har krav på 3 møter à 1/2 time med faglærer.
Publisert 22. apr. 2008 16:57 - Sist endret 15. juli 2008 15:08