Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS4110 - Høst 2010

Plan for prøveforelesninger

Merk! Alle kandidatene bes møte opp i god tid før eksamen starter. De som har bedt om prosjektor er plassert på rom hvor dette finnes. Ordningen er også slik at de som skal ha eksamen på torsdag får utlevert eksamensoppgaven på mandag, og tilsvarende på tirsdag for de som skal ha eksamen på fredag.

Oppgavene blir utlevert i ekspedisjonen for historie, fra kl. 12.30.

26. nov. 2010 13:46