Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS4110 - Høst 2015

Kjære kandidater,

Her er timeplanene for prøveforelesningene 3. og 4. desember:

Torsdag 3. desember

Fredag 4. desember

Lykke til med prøveforelesningene!

Vennlig hilsen studieadministrasjonen

27. nov. 2015 10:50