Dette emnet er nedlagt

Syllabus/achievement requirements

Bøker

Jan de Vries: The industrious revolution: consumer behavior and the household economy, 1650 to the present, 2008, s.1-180

 

Og enten:

 

Eller

 

  • Merry Wiesner Hanks, Early Modern Europe, 1450–1789, 2013

 

Eller

 

 

Tekster som finnes på nettet (tilgjengelige via UiOs nettverk):

 

Hajnal, John, “Two Kinds of Preindustrial Household Formation Systems” , Population and Development Review 1982 (44s)

Ludvig Holberg: Zille Hans Dotters GYNAICOLOGIA Eller Forsvars Skrift for Qvindekiønnet (1722). (5s)

Olwen Hufton, "Women in the Revolution 1789-1796", Past & Present 1971, 90- 108

John Lo>Martin Luther: Katekismen, det fjerde budet (1529), i Martin Luther, Verker i utvalg. Bd. 5, (1982) s. 259-269 (10 sider) og ett av Bondekrigsskriftene: Oppfordring til fred (1525) Bd 3, s. 367-384 (18s)

Tine De Moor and Jan Luiten van Zanden: Girl power: the European marriage pattern and labour markets in the North Sea region in the late medieval and early modern period, Economic History Review, 2010, vol. 63, issue 1, s. 1-33 (33)

Hedvig Charlotta Nordenflycht: Fruentimmers forsvar (innledningen ) 1761 5 s. 250-255

Sølvi Sogner: Ung i Europa. Norsk ungdom over Nordsjøen til Nederland i tidlig nytid, 11-33, 59-106 (87)

Sølvi Sogner, Far sjøl i stua og familien hans : trekk fra norsk familiehistorie før og nå. Oslo: Universitetsforlaget 1990. (90 s)

E.P. Thompson, The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century, Past & Present 1971, 76-136 (60s)

Jan De Vries, “The Industrial Revolution and the Industrious Revolution”, The Journal of Economic History Vol. 54, No. 2, (Jun., 1994), pp. 249-270 (21s)

Wilson, Stephen, "The myth of motherhood a myth: the historical view of European child-rearing", Social History 1984, 181-198, 1

 

Kompendium:

Susan Amussen, An Ordered Society, Gender and Class in early modern England, Columbia 1988, 34-66 (32)

Harriet B. Applewhite and Darline G. Levy: ”Introduction” i  H.A. Applewhite and D.G. Levy: Women and Politics in the Age of the Democratic Revolution, The University of Michigan Press 1990,  1-20 (20 sider)

Badinter, Elisabeth,  "Barnets status før 1760", Det naturligste av verden. Om morskjærlighetens historie, 1980 ( norsk utg. 1981)  35-55,  20 s.

Dominique Godineau: ”Masculine and Feminine Political Practice during the French Revolution, 1793  - Year III” (20 sider)

Bridgit Hill, “The Economics of Courtship and Marriage” in Women, work and sexual politics in eighteenth century England, (1994) 174-195 (20sider)

Karin Hassan Janson, Marriage, family and gender in Swedish Political Language 1750-1820, , Scandinavia in the age of revolution, eds. Pasi Ihalainen et. al, Ashgate 2011, 193- 204 (10)

Gary Kates: ””The Powers of Husbands and Wife Must Be Equal and Seperate”: The Cercle Social and the Rights of Women, 1790-91” (18 sider)

Darline G. Levy  and Harriet B. Applewhite: ”Women, Radicalization and the Fall of the French Monarchy” i (28 sider)

Lyndal Roper, The holy household: women and morals in Reformation Augsburg, Oxford University Press, 1989, 1-55 (50s)

Jean Jaques Rousseau: Emile, 1762 del av 1., 3. og 5. kapittel.

Kåre Tønnesson: ”Kvinnene i den franske revolusjon” (5 sider)

Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Right of Woman(1792), chapter II “The prevailing opinion of sexual character discussed”, Penguin 1992, s.100-123, (23 sider

Heide Wunder, Gender norms and their enforcement in early modern Germany , Gender relations in German history, (eds) Lynn Abrams and Elisabeth Harvey, 1996, 39-56 (17)

Publisert 28. nov. 2018 14:05 - Sist endret 28. nov. 2018 14:05