Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HUMIT1731 - Høst 2008

På sist forelesning oppstod det uklarheter rundt datoer for prosjektinnlevering og presentasjon, men det er riktig det som står i Krav til prosjektet

22. okt. 2008 11:54

Som kjent er uke 40 avsatt til forprosjekt

Det betyr at folk inne da bør ha dannet grupper, bl.a ved så raskt som mulig sende inn registreringsskjemaet. Har man et tema/arbeidstittel og ønsker flere deltakere, kan man angi dette i skjemaet. NB! Siste time onsdag (24/09) bruker vi til å danne grupper for de som ikke har noen!

22. sep. 2008 11:46