Dette emnet er nedlagt

ANT1001V – Antikkens kultur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet dekker i hovedsak den greske kulturen fra ca. 700 til ca. 200 f.Kr med vekt på det klassiske Athen. og den romerske kulturen fra ca. 100 f.Kr. til ca. 400 e.Kr., med vekt på tidlig keisertid. Emnet tar opp kulturytringer på mange områder i deres historiske, materielle og sosiale sammenheng: mytologi og religion, diktning i forskjellige sjangre, historieskrivning, biografi og romanlitteratur, filosofi og vitenskap, retorikk og politikk, arkitektur og billedkunst. Det leses både moderne forsknings- og formidlingslitteratur og utvalgte antikke kilder.

Hva lærer du?

Du får en basiskompetanse på området gresk og romersk kultur. Du får oversikt over hvilke metoder som brukes for å studere antikkens kultur. Du får en innføring i hvordan antikke tekster og kunstverker studeres idag. Du får muligheten til å reflektere over hva antikkens kultur betyr for oss i dag - inkludert antikkens mørke sider.

Opptak og adgangsregulering

Semesteravgift og kursmateriell betales av studenten.


Påmeldingsskjema (pdf-format)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse. Det gjøres oppmerksom på at generell studiekompetanse ikke gir automatisk studierett til emnet.

Undervisning

Emnet er et deltidsstudium forenlig med jobb. Undervisningen omfatter 14 dobbelttimer. Det er krav om minimum 60% oppmøte for at emnet skal regnes som fullført og kursbevis kan utskrives. Sykdom e.l. gir ikke gyldig fravær utover de tillatte 40%.

Det gis en obligatorisk skriftlig oppgave midtveis i semesteret (2-3 normalsider à 2200 tegn pr. side). Besvarelsen teller ikke ved sluttkarakteren for kurset, men den enkelte studenten vil få veiledende tilbakemelding. Oppgaven må være godkjent før at man kan avlegge eksamen i emnet.

Foreleser: Øivind Andersen m.fl. (se undervisningsplan)
e-post: oivind.andersen@ifikk.uio.no

Eksamen

En 3-dagers karaktergivende hjemmeeksamen.

Bestått eksamen gir 10 studiepoeng, som tilsvarer 1/3 semesters fulltidsstudier. Emnet kan etter søknad gå inn som del av en bachelorgrad.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Bestemte semestre

Eksamen

Bestemte semestre

Undervisningsspråk

Norsk