Semesterside for ANT2211 - Vår 2008

I eksamensoppgaven til ANT2211 står det at besvarelsen skal være på 8-10 sider. Dette er feil. Fordi emnet gir 5 studiepoeng, skal besvarelsen være på 4-5 sider.

28. apr. 2008 12:21

Innlevering av eksamensoppgave og fuskeerklæring skjer i Fronterinnen kl. 14.00 fredag 6. juni. Det vil ikke være mulig å levere oppgaven etter dette tidspunkt, det er derfor viktig at alle gjør seg kjent med fremgangsmåten.

Brukerveiledning for innlevering i Fronter finner du på nettsidene om Fronter ved IFIKK. Husk også å gjøre deg kjent med oppgavemalen for eksamensbesvarelsen som du finner via linken ovenfor. Det er med denne du skal levere eksamensbesvarelsen din.

Desom du får problemer kan du kontakte Erlend Bronken via "erlend.bronken@ifikk.uio.no" eller Tlfnr (+47)22 85 69 11/ (+47)22 85 77 51.

10. apr. 2008 14:54