Semesterside for FIL1001 - Høst 2006

Til orientering: Akademika har nå fått inn flere eksemplarer av Kim's Philosophy of Mind, ifall noen ikke har fått kjøpt denne boken.

2. nov. 2006 13:19

Oppgavetekst til oblig 2 - Bevissthetsfilosofi:

Kvalia oppfattes av mange som et problem for fysikalismen. Redegjør for dette problemet i lys av Nagel og Jackson.

Innleveringsfrist er mandag 6. november inen klokka 14.00 på instituttets ekspedisjonskontor, rom 407 Niels Treschows hus. Besvarelsens omfang skal være på maks 3 normalsider. Full instruks for oppgaveinnlevering finner du her . Husk at besvarelsen skal leveres i 2 eksemplarer.

Ferdig rettede obliger vil kunne hentes på ekspedisjonskontoret fra og med fredag 17. november utpå formiddagen. Studenter som ikke får sin oblig godkjent vil få et nytt forsøk. Innleveringsfrist vil være nøyaktig én uke senere, altså fredag 24. november innen kl. 14.00 hos ekspedisjonen.

27. okt. 2006 12:41

Første forelesning i del II: Beklageligvis skjedde det en misforståelse angående tidspunktet for første forelesning i del II. Vi setter opp denne første forelesningen igjen onsdag 18. oktober kl. 14.15-16.00, samme sted. Derretter går resten av forelesningrekken som planlagt hver fredag fra kl. 10.15.12.00.

13. okt. 2006 13:35