Semesterside for FIL1002 - Høst 2015

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Sensuren i FIL1002 er beklageligvis blitt noe forsinket, men vi regner med at den vil være klar i løpet av morgendagen. I motsatt fall vil ny beskjed bli lagt ut.

5. jan. 2016 14:25

Oppgaveteksten til den andre obligatoriske innleveringen finner du her.

Besvarelsen skal leveres i grupperommet i Fronter innen 27.10.kl. 14.00. Full innleveringsinnstruks finner du her.

Besvarelsene vil bli rettet til 3.11. og det er den enkelte students ansvar å sjekke at besvarelsen er godkjent. Skulle ikke besvarelsen godkjennes på faglig grunnlag, vil man kunne levere på nytt innen 10.11.kl. 14.00, også da i grupperommet i Fronter.

20. okt. 2015 08:17

Gruppeundervisningen som skulle funnet sted tirsdag 27.10. er flyttet frem i tid, til tirsdag 20.10. Gruppen vil møtes til samme tid, men i undervisningsrom 2 Georg Sverdrups hus.

15. okt. 2015 14:42

Morgendagens gruppeundervisning er dessverre avlyst (se nærmere beskjed i Fronter), men vil bli tatt igjen på et senere tidspunkt.

14. okt. 2015 13:46

Oppgaveteksten til den første obligatoriske innleveringen finner dere her.

For mer praktisk informasjon, se beskjeden under.

10. sep. 2015 09:11

Innleveringsfristene for de 2 obligatoriske oppgavene blir 17.9. kl. 14.00 og 27.10. kl. 14.00.

OBL 1: Oppgaveteksten til den første obligen vil bli publisert her onsdag 10.9..Besvarelsen skal leveres i grupperommet i Fronter innen 17.9. kl. 14.00. Full innleveringsinnstruks finner du her.

Besvarelsene vil bli rettet til 24.9. og det er den enkelte students ansvar å sjekke at besvarelsen er godkjent. Skulle ikke besvarelsen godkjennes på faglig grunnlag, vil man kunne levere på nytt innen 1.10. kl. 14.00, også da i grupperommet i Fronter.

Oppgaveteksten til oblig 2 vil bli publisert her 20.10..

29. juni 2015 14:31