Semesterside for FIL1002 - Vår 2005

Forelesning i dag er avlyst

30. sep. 2005 16:40

Uavhentede oppgaver:Som de fleste sikkert vet skal instituttet flytte i løpet av andre halvdel av juni. Vi ber i den forbindelse alle studentene om å hente sine obligatoriske innleveringsoppgaver på ekspedisjonskontoret til IFIKK i 3. etg. P.A.Munchs hus innen 15. juni. Alle uavhentede oppgaver vil etter denne dato bli makulert.

12. mai 2005 02:00

Flytting av undervisning: Undervisning torsdag 5 mai er avlyst pga Kristi Himmelfartsdag. Gruppe 2 får ny gruppetime torsdag 12 mai samme tid og samme sted. Gruppe 5 får ny undervisning torsdag 12 mai samme tid i rom 301 i Harriets Holters hus.

27. apr. 2005 02:00