Semesterside for FIL1002 - Vår 2006

EKSAMENSFORM: Eksamen vil ha en del om erkjennelsesfilosofi og en del om vitenskapsfilosofi. Begge deler skal besvares.

Hver del vil inneholde:

(a) Fire spørsmål om sentrale punkter i pensum som alle skal gis korte svar.

(b) To lengre oppgaver hvorav en skal besvares

Totalt skal altså 8 korte spørsmål og to lengre oppgaver besvares.

4. apr. 2006 17:28

Oppdaterte tider gruppeundervisning:

Gruppe 1, Tirsdager klokka 12:

4. April (Niels Henrik Abel 410)

25. April (Harriet Holter 101)

2. Mai (Harriet Holter 101)

Gruppe 2 (fredag 12.15-14.00),

(1) Uke 14, 7. april; Rom 109 Vilhelm Bjerknes hus:

(2) Uke 16, 21. april; Rom 109 Vilhelm Bjerknes hus:

(3) Uke 19, 12. mai; Rom 109 Vilhelm Bjerknes hus:

Gruppe 3, Torsdager klokka 16:

6. April (Harriet Holter 150)

27. April (Harriet Holter 201)

4. Mai (Harriet Holter 201)

Gruppe 4 (mandag 10.15-12.00):

(1) Uke 14, 3. april; Seminarrom 210 Eilert Sundts hus, blokk B

(2) Uke 17, 24. april; Seminarrom 101 Harriet Holters hus

(3) Uke 19, 8.mai; Seminarrom 210 Eilert Sundts hus, blokk B

Gruppe 5 (torsdag 08.15-10.00):

(1) Uke 14, 6. apr...

31. mars 2006 16:43

Obligatorisk oppgave nr 2:

Fremstill de tre teoriene om vitenskapelig forklaring. Karakteriser forkjellene mellom dem.

Besvarelsen skal være på ca. 1000 til 1500 ord. Unntatt er referanser og litteraturhenvisninger. NB: Se instruks fra 3. februar!

30. mars 2006 15:26