Semesterside for FIL1005 - Høst 2013

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Til studenter på gruppe 3: Merk at siste gruppeundervisning flyttes fra fredag 15.11. til fredag 22.11. kl. 14.15-16.00 seminarrom 144 GM.

11. nov. 2013 13:56

Vi minner om at forelesningen  i uke 44  vil finne sted i auditorium 2 i Georg Sverdrups hus (UB), ikke i auditoriet i Georg Morgenstiernes hus som vanlig.

28. okt. 2013 09:45

Oppgaveteksten til den obligatoriske oppgaven finner du her. Oppgaven skal leveres innen angitt frist i grupperommet i Fronter (Nye Fronter). Selve innleveringsmappen vil være å finne under det som heter 'Arkiv'. Full innleveringsinnstruks ligger her.

Oppgavene vil bli rettet til torsdag 31. oktober og alle er selv ansvarlige for å gå inn i Fronter og sjekke at den er godkjent. Dersom noen skulle få 'ikke godkjent på faglig grunnlag' vil de kunne bearbeide besvarelsen og levere på nytt innen torsdag 7.11. kl. 14.00 i Fronter.

10. okt. 2013 09:41