Semesterside for FIL1005 - Høst 2014

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Oppgaveteksten til den obligatoriske innleveringen finner dere her.

Innleveringsfristen er 27. oktober klokka 14.00 i grupperommet i Fronter. Besvarelsene vil bli rettet til 3.11..Det er den enkelte students ansvar å sjekke om besvarelsen er blitt godkjent. Skulle den ikke godkjennes på faglig grunnlag vil man kunne levere på nytt innen en uke senere, altså innen mandag 10.11 kl. 14.00 igjen i grupperommet i Fronter.

 

For full innleveringsinnstruks, se her.

13. okt. 2014 08:53

Oppgaveteksten til den obligatoriske innleveringen vil bli publisert her mandag 13.10.. Innleveringsfristen er mandag 27.10. kl. 14.00 i grupperommet i Fronter. Full innleveringsinnstruks finner du her. Besvarelsene vil bli rettet til 3.11..Det er den enkelte students ansvar å sjekke om besvarelsen er blitt godkjent. Skulle den ikke godkjennes på faglig grunnlag vil man kunne levere på nytt innen en uke senere, altså innen mandag 10.11 kl. 14.00 igjen i grupperommet i Fronter.

5. aug. 2014 10:38