Semesterside for FIL1005 - Vår 2005

Uavhentede oppgaver: Som de fleste sikkert vet skal instituttet flytte i løpet av andre halvdel av juni. Vi ber i den forbindelse alle studenter om å hente sine obligatoriske innleveringsoppgaver på ekspedisjonskontoret til IFIKK i 3. etg. P.A.Munchs hus innen 15. juni. Alle uavhentede oppgaver vil etter denne dato bli makulert.

12. mai 2005 02:00

Flytting av undervisning: Undervisning torsdag 5 mai er avlyst pga Kristi Himmelfartsdag. Gruppe 4 får ny gruppetime torsdag 12 mai samme tid i rom 454 i P.A.Munchs hus.

27. apr. 2005 02:00

Til dere som skal til Berlin:

Innlevering av obligatorisk arbeide med frist fredag 22 april utsettes til fredag 29 april. Det blir dessuten en ekstra time fredag 29. april kl. 10:15-12 i Aud. 3, Sophus Bugge.

19. apr. 2005 02:00