Semesterside for FIL1006 - Vår 2013

VIKTIG: På oppgaveskrivet for oblig 1 står det at ny innleveringsfrist for de som eventuelt ikke skulle få obligen godkjent på faglig grunnlag er 19.2. kl. 14.00. Dette er feil. Obligene vil bli ferdig rettet til uka, og vil da bli gjennomgått på gruppene. De som ikke har levert i Fronter og får tilbakemeldingen på hvorvidt obligen er godkjent eller ikke der, er selv ansvarlig for å finne ut av hvorvidt den er godkjent ved å møte til gruppe eller ta kontakt med Einar Bøhn. Siden én gruppe har undervisning på fredager, settes ny innleveringsfrist til fredag 1. mars kl.14.00 i Fronter. Dersom du sliter med å levere i Fronter, kan du alternativt levere direkte til Einar Bøhn innen samme frist.

15. feb. 2013 16:44

VIKTIG: All informasjon rundt den første innleveringen som har frist i morgen finnes i Fronter, bl.a. lenke til full innleveringsinnstruks.

Publiserings - og innleveringsdatoer for de neste 3 obligatoriske innleveringene blir:

  • 12.3.-19.3.
  • 9.4.- 16.4.
  • 30.4.-7.5.

11. feb. 2013 11:17

Obligatoriske innleveringer: Merk at oppgaver til første obligatoriske innlevering blir lagt ut i fellesrommet i Fronter 5. februar. Fristen for å levere er én uke senere, dvs 12. februar kl. 14.00, da i det respektive grupperommet i Fronter. Nærmere informasjon samt frister for de neste 3 innleveringene blir lagt ut i løpet av kort tid.

7. jan. 2013 14:02