Semesterside for FIL1006 - Vår 2015

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Oblig 2 som hadde innleveringsfrist torsdag 19.3. vil være ferdig rettet til torsdag 26.3. Grunnet påskeferien vil innleveringsfristen for eventuelle 2.gangsinnleveringer settes til torsdag 9.4. kl. 14.00. Merk at oppgavene til oblig 3 også publiseres denne dagen.

25. mars 2015 12:41

Gruppeundervisningen tirsdag 10. mars må dessverre avlyses, men vil bli tatt igjen uka etter, 17. mars, til samme sted og tid. Se for øvrig e-post fra Dragana Bozin.

9. mars 2015 09:28

De neste 3 obligatoriske innleveringene har følgende publiserings - og innleveringsdatoer:

12.3.-19.3.

9.4.-20.4.

30.4.-8.5.

Besvarelsene skal leveres i innleveringsmapper i det enkelte grupperommet i Fronter. Innleveringsfristen for samtlige er kl. 14.00. Du finner innleveringsinnstruks her.

Dersom noen ikke skulle få oppgaven godkjent på faglig grunnlag vil man få mulighet til å levere en alternativ oppgave innen en uke etter at obligene er ferdig rettet. Det er den enkelte students ansvar å sjekke om obligen er godkjent. Det vil bli gitt beskjed i grupperommet i Fronter om når den enkelte oblig er ferdig rettet, så det er viktig å følge med. Ved ikke godkjent oblig på annet forsøk, mister man retten til å avlegge eksamen i emnet.

4. mars 2015 13:51