Semesterside for FIL1006 - Vår 2020

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

I forbindelse med overgangen til hjemmeeksamen vil karakterskalaen på FIL1006 dette semesteret bli bestått/ikke-bestått, i stedet for A-F.

Dette vil ikke ha noen betydning for hvordan emnet kan inngå i en bachelorgrad. Ved opptak til master vil man regne karaktersnittet ut fra de emnene som har karakter A-F.

2. apr. 2020 14:37

På grunn av omstendighetene rundt koronaviruset erstattes den planlagte skoleeksamenen i FIL1006 fredag 8. mai 2020 kl. 9.00-13.00 med digital hjemmeeksamen i samme tidsrom.

1. apr. 2020 13:50

Boken til Goldfarb er nå inne igjen hos Akademika Bokhandel.

30. jan. 2020 13:07