Semesterside for FIL2207 - Høst 2005

Fristen for å innlevere semesteroppgave, er satt til TIRSDAG 20.12, innen kl. 14.00. Oppgaven skal leveres til studiekonsulent Fredrik Bråten, rom 411 NT.

Full instruks for oppgaveinnlevering finner du her

28. nov. 2005 11:41

All undervisning og veiledning som opprinnelig er satt opp i uke 45, flyttes til uke 46.

28. okt. 2005 11:44

Oversikt over veiledningstimer finner dere her

NB! Husk å gi beskjed til Olav Gjelsvik dersom dere bytter tider.

25. okt. 2005 12:47