Semesterside for FIL2207 - Høst 2008

NB. Rettede obligatoriske oppgaver kan hentes på IFIKKs ekspedisjonskontor fredag 10. oktober. De som ikke har fått oppgaven godkjent har én uke til å levere på nytt, altså fredag 17. oktober, på samme sted.

9. okt. 2008 17:48

Obligatory home assignment for FIL2207.

Answer, in an essay of about 2000 – 2500 words, one of the following two questions.

a) Can someone paralyzed from the neck down try to lift his leg? b) Is Anscombe right to claim that one does something intentionally only if one knows without observation that one does just that?

Deadline for handing in: October 3, 14:00.

You are free to write the essay in Norwegian or in English.

Norsk: Obligatorisk hjemmeoppgave for FIL2207.

Besvar, i et essay på om lag 2000 – 2500 ord, et av de to følgende spørsmål:

a) Kan en som er lam fra halsen ned prøve å løfte beinet? b) Har Anscombe rett i å hevde at man gjør noe intensjonalt ('med vilje') bare hvis man vet uten observasjon at man gjør akkurat det?

Innleveringsfrist: 3. oktober, kl. 14:00.

Du står fritt om du vil skrive ditt essay på norsk eller engelsk.

16. sep. 2008 17:30

Undervisningen flyttes

Undervisningen flyttes til seminarrom 5 i P.A. Munchs hus for resten av semesteret, med unntak av førstkommende mandag, 25. august og mandag 27. oktober, da undervisningen vil gå i det opprinnelige seminarrom 511 i Veglaboratoriet.

Classes moving

The classes will be moved to seminar room 5 in P.A. Munchs house for the rest of the semester, except next week, August 25th, and October 27th, when classes will be held in the original room 511 in Veglaboratoriet.

20. aug. 2008 11:35