Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL4080 - Høst 2011

Sensuren (bestått/ikke bestått) vil bli kunngjort onsdag 4. januar.

22. des. 2011 15:23

VIKTIG: Det skal leveres et førsteutkast av prosjektbeskrivelsen innen fredag 30.9. kl. 10.00 Denne sendes på e-post til emneansvarlig lærer Sissel Redse Jørgensen, s.r.jorgensen@ifikk.uio.no.

15. aug. 2011 15:45

VIKTIG: Grunnet endringene i timeplanen, har kurset i litteratursøk blitt flyttet til 6.9 og 8.9. (se nedenstående beskjed).

10. aug. 2011 16:15