Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL4080 - Høst 2012

Obligatoriske innleveringer: For full innleveringsinnstruks, se her .

3. sep. 2012 11:25

Innleveringsfrister: I tillegg til utkastet til prosjektbeskrivelsen skal alle levere to korte skriftlige oppgaver. Disse kommer til å ha frist henholdsvis 4.9. kl. 14.00 i Fronter og 11.9. kl. 14.00 i Fronter.

Hver besvarelse skal være på ca 1500 ord, skriftstørrelse 12 og halvannen i lijeavstand.

22. aug. 2012 11:47

Utkast til prosjektbeskrivelsen skal sendes på e-post til Sissel Redse Jørgensen (s.r.jorgensen@ifikk.uio.no) innen torsdag 27.september kl. 14.00. Nærmere informasjon om krav til utkastet vil bli gitt på seminaret.

15. aug. 2012 14:36