Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL4080 - Høst 2016

Vi gjør oppmerksom på at den ene av de to gruppene, gr 1, undervises på norsk, mens den andre, gr 2, undervises på engelsk. Om noen har meldt seg på feil gruppe, og ønsker å bytte, lar det seg fint gjøre. Studenter som planlegger å skrive masteroppgaven sin på engelsk, vil med fordel kunne melde seg på den engelske gruppen.

 

Please be aware that group 1 will be taught in Norwegian, while group 2 will be taught in English. If you have registered for the wrong group, you should be able to change this in the Studentweb.

 

12. aug. 2016 10:57

I uke 38 settes det opp kurs i litteratursøk ved UB, som alle må møte til. Det vil bli satt opp to grupper, en på norsk og en på engelsk. Mer informasjon om kurset samt tid og sted finner dere her.

In week 38 there will be a library course which all students must attend. There will be two seperate groups, one in English and one in Norwegian. You will find information regarding the exact time and place here.

26. mai 2016 11:17