Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL4080 - Vår 2010

Innleveringsdatoer for prosjektbeskrivelse:

Utkast til prosjektbeskrivelse har innleveringsfrist torsdag 4. mars innen kl. 14.00 i Fronter. Innleveringsinstruks finner du her

Den ferdige prosjektbeskrivelsen (ca 2500 - 3000 ord, inkludert litteraturliste) har innleveringsfrist mandag 10. mai innen kl. 14.00 på IFIKKs ekspedisjonskontor i Niels Treschows hus 4. etg.

Innleveringsinstruks finner du her

16. feb. 2010 17:37