Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL4080 - Vår 2012

VIKTIG: Utkast til prosjektbeskrivelse skal sendes på e-post til Sissel Redse Jørgensen (s.r.jorgensen@ifikk.uio.no) innen onsdag 14. mars kl. 14.00 (uke 11).

5. feb. 2012 21:53

VIKTIG: Undervisningen i emnet vil begynne først onsdag 1.2. altså i uke 5 istedenfor i uke 3. De 4 første onsdagene vies metodedelen. Det blir så studieuker i uke 9 og 10, muligens også i uke 11, før emnets del II starter opp.

Alt onsdag 25. januar tilbys imidlertid et litteratursøkekurs i regi av UB. Se her .

10. jan. 2012 14:58

Vi gjør oppmerksom på at antall ganger med undervisning vil avhenge noe av antall påmeldte studenter.

3. jan. 2012 14:52