Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL4500 - Høst 2003

For studenter som har valgt eksamensvariant med skoleeksamen + essay gjelder følgende:

Frist for innlevering av essay:

Tid: Torsdag 11. desember innen kl. 14:00

Sted: Resepsjonen, 3. etg. P. A. Munchs hus.

4. nov. 2003 01:00