Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL4500 - Høst 2004

Det har uheldisgvis blitt lagt ut feil informasjon om sted for undervisning i undervisningsplanen. Dette er nå rettet opp. De første åtte gangene vil undervisngen på tirsdagene finne sted i Henrik Wergelands hus, sem.rom 542, og på torsdagene i Eilert Sundts hus A-blokka, aud 5.

21. sep. 2004 02:00