Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL4500 - Vår 2004

For de av studentene som skal skrive essays er fristen for innlevering av disse satt til tirsdag 1. juni. Innlevering skal skje innen kl. 14.00 på Ekspedisjonskontoret i 3. etg, P.A.Munchs hus.

27. apr. 2004 02:00

Ingen undervisning i uke 11. Undervisningen vil tas igjen senere.

27. jan. 2004 01:00