Semesterside for FIL4700 - Vår 2015

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Oppgavetekst til den obligatoriske oppgaven vil bli delt ut på seminaret onsdag 11. mars. Innleveringsfrist er onsdag 8. april kl. 14.00 i Fronter. Full innleveringsinnstruks finner dere her.

Oppgavene vil bli rettet til 22. april og det er den enkelte students ansvar å sjekke hvorvidt den er godkjent på faglig grunnlag. Skulle man ikke få oppgaven godkjent kan man levere en bearbeidet utgave innen en uke senere, altså før 29. april kl. 14.00 i Fronter.

19. feb. 2015 11:12

På emnesiden har det tidligere stått at undervisningsspråket våren 15 ville være engelsk. Det det skulle ha stått, slik det gjør på heisvarianten FIL2104, var at emnet ville bli undervist på engelsk på forespørsel (fra utvekslingsstudenter eller engelskspråklige programstudenter). Slik det ser ut nå kommer imidlertid undervisningsspråket dette semesteret til å bli norsk. Dette kun til orientering.

21. jan. 2015 08:58

NB! FIL4700 følger samme timeplan som FIL2104

20. jan. 2015 12:56