Pensum/læringskrav

Vi leser Platons Phaidros

Generell introduksjon til emnet (til sammen 87 s., anbefales lest til første time):

Benson, Hugh H. (utg.), _A companion to Plato_ (Oxford: Blackwell, 2006), 1–35

Kraut, Richard (utg.), _The Cambridge companion to Plato_ Cambridge: Cambridge University Press, 1992), 1–50

Studentene bes anskaffe seg følgende tekstutgave:

Plato: Phaedrus, utg. med oversettelse og kommentar av Christopher Rowe (Warminster: Aris & Phillips, 1986) [ISBN: 9780856683145]

Øvrig sekundærlitteratur deles ut underveis.

Publisert 8. apr. 2010 16:06 - Sist endret 7. juni 2010 16:23