Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 11. mai kl. 11:00

Innleveringsfrist: 14. mai kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Fremmøte

Muntlig fremlegg

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2020 03:28