Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

18. april

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Utlevering av oppgaven: 2. mai kl. 12:00

Innleveringsfrist: 3. mai kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 24. mai

Utkast til semesteroppgave

Innleveringsfrist: 22. mars kl. 14:00

Merknad: Leveres i Canvas

Opponentkommentar

Innleveringsfrist: 26. mars kl. 14:00

Merknad: Leveres i Canvas.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2022 20:06