Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studenten gis en generell innføring i antikkens arkitektur og billedkunst til ca. 300 e.Kr.

Hva lærer du?

Emnet legger vekt på studiet av sentrale verk i allmenn kultur- og idéhistorisk sammenheng. Kurset tar også opp viktige teorier og metodiske holdninger knyttet til perioden.
Mykensk og minoisk kultur - Den geometriske, arkaiske, klassiske og hellenistiske perioden i Hellas – Italia før romerne - Det antikke Roma - Tidlig kristen tid - Religion, mytologi, filosofi og politikk som rammebetingelser for den antikke kunsten og arkitekturen. Dette er noen av de tema kurset vil ta opp.Studenene får trening i skriftlig framlegging og argumentasjon i seminarsammenheng.

Opptak og adgangsregulering

Semesteravgift.
Det er obligatorisk eksamenspåmelding.

Søknadsskjema (pdf-format)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse. Det gjøres oppmerksom på at generell studiekompetanse ikke gir automatisk studierett til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset passer for deg som har en interesse for eller jobber med forskjellige former for kunst og kulturformidling. Kurset gir 10 studiepoeng uttelling og hører blant de obligatoriske emner om du vil ta en BA-grad i kunsthistorie.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN1010 – Antikken (nedlagt)

Undervisning

Omfang: 9 ganger à 3 timer
Det kreves 80% oppmøte på forelesningene.
Forelesere: Sven Ahrens

Eksamen

Obligatorisk kvalifiseringsoppgave veiledes i Fronter og leveres i Fronter.

For å ta eksamen må studenten levere en obligatorisk kvalifiseringsoppgave som må godkjennes av faglærer. Selve skoleeksamen er på 4 timer og vurderes med bokstavkarakter.

Obligatorisk oppgave leveres i Fronter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

NB! KUN1010K er kun eksamensemne. For undervisning i KUN1010K høsten 2009 se KUN1001K.
Innleveringsfrist for obligatorisk oppgave er 2. november 2009.
Skriftlig eksamen holdes 8. januar 2010 kl. 9-13 i grupperom 4 Georg Sverdrups hus, trekkfrist 24. desember 2009.

Eksamen

Høst 2009

Undervisningsspråk

Norsk