Dette emnet er nedlagt

KUN1050K – Romantikk og realisme (Kveldskurs uten kursavgift!)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Arkitektur og billedkunst på 1800-tallet.

Hva lærer du?

Studenten gis en generell innføring i 1800-tallets arkitektur og billedkunst. Emnet legger vekt på studiet av sentrale verk i allmenn kultur- og idéhistorisk sammenheng og viktige teorier og metodiske holdninger knyttet til perioden
Opplysningstiden - Filosofi og samfunn – Naturvitenskap og teknologi - Voltaire versus Rousseau - Individualismens fremvekst – Demokratisering i kunsten - Modernisering av blikket – som rammebetingelser for 1800-tallets kunst og arkitektur. Dette er noen av de tema kurset vil ta opp.

Trening i skriftlig framlegging og argumentasjon i seminarsammenheng.

Opptak og adgangsregulering

Semesteravgift må betales.

Påmeldingsskjema (pdf-format)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse. Det gjøres oppmerksom på at generell studiekompetanse ikke gir automatisk studierett til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset passer for deg som har en interesse for eller jobber med forskjellige former for kunst og kulturformidling. Kurset gir 10 studiepoeng uttelling og hører blant de obligatoriske emner om du vil ta en BA-grad i kunsthistorie.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN1050 – Romantikk og realisme (nedlagt)

Undervisning

Omfang: 9 ganger à 3 timer

Hovedforeleser: Anne Vira Figenschou, Brigitte Stolpmann

Eksamen

For å ta eksamen må studenten levere en obligatorisk kvalifiseringsoppgave som må godkjennes av faglærer. Selve skoleeksamen er på 4 timer og vurderes med bokstavkarakter.

Obligatorisk kvalifiseringoppgave veiledes i Fronter og levers i Fronter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

NB!KUN1050K er kun eksamensemne. For undervisning høsten 2009 se KUN1002K

Innleveringsfrist for obligatorisk oppgave er 9. november 2009.
Skriftlig eksamen holdes 15. januar 2010 kl. 9-13 i seminarrom 101 Harriet Holters hus, trekkfrist 31. desember 2009.

Eksamen

Høst 2009

Bestemte semestre

Undervisningsspråk

Norsk