Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ekskursjoner til viktige kunstsentra (f.eks. Roma, Paris, London, New York) der studentene kan få førstehånds kjennskap til sentrale monumenter på stedet

Hva lærer du?

Monumentbasert kunnskap og øvelse i verkanalyse foran originalene

Opptak og adgangsregulering

Søknad på særskilt skjema. Søknad leveres i ekspedisjonen på Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Helst introduksjonskurset KUN1000 og/eller noen av periodeemnene (KUN1010-1060)

Anbefalte forkunnskaper

Kunsthistoriske grunnkunnskaper på 1000-nivå

Undervisning

Undervisningen består av 2 forberedende forelesninger før ekskursjon, monumentbasert undervisning på stedet (1 uke), ekskursjonsoppgave (2-5 sider) og referat på stedet (5-10 min.)

Eksamen

1 semesteroppgave: 2-5 standardsider.

Annet

Minimum 10, maksimum 25 studenter

Det tas forbehold om endringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Ingen undervisning høst 2005

Eksamen

Eksamen samme semester som undervisning

Undervisningsspråk

Norsk