Semesterside for KUN2000 - Vår 2010

Feil sidetall i pensumliste

Riktig sidetall fra Monroe Beardsley: Aesthetics from Classical Greece to the Present, London 1975/66 . The University of Alabama press. skal være 30-241(211 s).

22. mars 2010 17:03

Ekstra forelesning 22. mars

Merk at det er satt opp en ekstra forelesning, 22. mars. Den detaljerte undervisningsplanen er oppdatert.

12. mars 2010 12:23

Endringer i detaljert undervisningsplan

Merk at det er gjort noen endringer i den detaljerte undervisningsplanen med tanke på tema for forelesningene. Det blir satt opp et siste seminar 26. april.

8. feb. 2010 17:17