Dette emnet er nedlagt

Obligatorisk kvalifiseringsoppgave våren 2007:

"Beskriv, analyser og sammenlign et maleri av Harriet Backer og et av Christian Krohg fra 1880-årene, med tanke på motiv, form, tolkning, internasjonal bakgrunn og kunstnerens miljø. Illustrer oppgaven med bilder fra KUB, den kunsthistoriske billeddatabasen."

Oppgaven skal være på 4 sider, 12 pkt. Times New Roman, 1 ½ linjeavstand. Forside, evt. innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg.

Innlevering av oppgaven:

Frist for innlevering av oppgaven finner du på emnesiden. Oppgaven skal leveres fysisk på ekspedisjonskontoret med en egen forside og en ikke-fuskerklæring. Siden finner du på nettet. Linken til siden ligger på emnesiden under beskjeder.

Resultat:

Oppgaven blir vurdert til godkjent/ ikke godkjent. Oppgaven er en kvalifiseringsoppgave og må være godkjent for at du kan gå opp til eksamen.

Følg med på emnesiden for informasjon om avhenting av kommentert oppgave. Følg også med på seminarundervisningen.