Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KUN2071 - Vår 2008

NB: Riktig lenke til innleveringsinstruksen for semesteroppgaver og hjemmeeksamener ved IFIKK er: http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/innlevering/eksamen.html

2. mai 2008 12:16

Viktig beskjed:

Mandag 14.april: Eilif Peterssen "Christian II underskriver Torben Oxes dødsdom" (1875-76), Harriet Backer "Mitt atelier", Kitty Kielland "Sommernatt" (1886), Harriet Backer "Stilleben med alkemugge" (1912), Kitty Kielland "Torvmy" (1900)

Mandag 21.april:Erik Werenskiold "Et møte I", (1880), Thorvald Erichsen " Vintersol, utsikt fra Breiseth Hotel" (1909), Christian Krohg "Portrett av Maleren Gerhard Munthe" (1885), Gerhard Munthe "Sorte epler" (1894), Edvard Munch "Det syke barn" (1885)

11. apr. 2008 11:27

Undervisning uke 10 flyttes fra mandag 3.mars til torsdag 6.mars kl. 14.00–17.00. Bachelorstudenter KUN2071 møter opp i Nasjonalmuseets resepsjon Kr. Augustgt.23. Undervisningen foregår i biblioteket og i Nasjonalgalleriet der studentene presenterer et verk hver.

28. feb. 2008 12:26