Semesterside for KUN4010 - Vår 2004

Sensuren faller 20. april, klokka 11:00. Sensuren fåes ved henvendelse i ekspedisjonen.

20. apr. 2004 02:00

Frist for innlevering av prosjektbeskrivelse er 1. april . Prosjektbeskrivelsene sendes per e-post til admin@iakk.uio.no. Første sensur faller 20. april .

Kandidater som ikke får godkjent prosjektbeskrivelsen, innkalles til muntlig prøve 20. april . Denne prøven kan føre frem til godkjent prosjektbeskrivelse.

Frist for ny innlevering er 4. mai med sensur 11. mai . Innleveringsfrist for de som stryker også i denne omgang, er 25. mai . De to siste fristene for innlevering gjelder kun for kandidater som ikke får godkjent prosjektbeskrivelsen ved første eller annen gangs sensur.

23. feb. 2004 01:00