Syllabus/achievement requirements

Temaer i norsk og nordisk billedkunst: 1870-1900

 

Tekster som tilgjengelige i bibliotek, bokhandel eller ebokhandel:

 • Bjerke, Øivind Storm 2008. ”Style and technique as strategic devices used by ’the middle generation’ 1882-86”. Guleng, Mai Britt et al.: Munch becoming ’Munch’. Artistic strategies 1880-1892, Oslo, Munch-museet, 35-61 (monografien finnes også i norsk versjon)
 • Gunnarsson, Gunnar et al. 2003. Impressionismen och Norden. Det sena 1800-talets franska avantgardekonst og konsten i Norden 1870-1900. Stockholm, Nationalmuseum
 • Harrison, Charles & Paul Wood, and Jason Gaiger eds. 1998 (eller senere utgaver): Art in Theory 1815-1900. Oxford, Blackwell
 • Mørstad, Erik 2008. ”Edvard Munch´s first school years: teachers and textbooks on drawing”. Guleng, Mai Britt et al.: Munch becoming ’Munch’. Artistic strategies 1880-1892. Oslo, Munch-museet, 20-33 (monografien finnes også i norsk versjon)
 • Ohlsen, Nils 2011. ”Det blir friskt og levende. Bare fortsett slik”. Erik Werenskiold i München. Ustvedt, Øystein et al. 2011: Erik Werenskiold 1855-1938. Oslo, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 21-41
 • Sjåstad, Øystein . ”Erik Werenskiolds middelvei. Møte med fransk kunst på 1880-tallet”. Ustvedt, Øystein et al. 2011: Erik Werenskiold 1855-1938. Oslo, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 33-41

Tekster som er tilgjengelige online via Universitetsbibliotekets hjemmeside:

 • Aslaksby, Trond 1981. Hans Heyerdahl 1857-1913. Åmot, Blaafarveværkets kunst- og kulturhistoriske skrifter. 128 sider
 • Bjerke, Øivind Storm 1991. Harald Sohlberg. Ensomhetens maler. Oslo, Gyldendal. 263 sider
 • Bjerke, Øivind Storm 1994. ”Symbol og fantasi møtes i maleriet”. Tradisjon og fornyelse. Norge rundt århundreskiftet, 93-112
 • Bredsdorff, Elias 1973. Den store nordiske krig om seksualmoralen. Gyldendal, København, 175-193

 • Dietrichson, Lorentz 1991. Norges kunsts historie i det nittende århundre. Oslo, Messel forlag, 128-185

 • Fosli, Halvor 1997. Kristianiabohemen. Byen, miljøet, menneska. Oslo, Samlaget, 371-424
 • Gunnarsson, Torsten 2015. ”Grez-sur-Loing och Konstnärskolonierna kring Fontainebleauskogen”. Konsthistorisk tidskrift, 20-54
 • Halén, Widar1994. ”Gerhard Munthe og ’den bevegelse som fra Japan går over Europa’”. Tradisjon og fornyelse. Norge rundt århundreskiftet, 77-92
 • Hamm, Christine 2006. "Sjælemalerier. Amalie Skram leser Albertine". Edda, nr. 3, 254-268

 • Krohg, Christian 1886 (eller senere utgaver) Albertine. Kristiania, Huseby & Co.

 • Krohg, Christian 1989. Kampen for tilværelsen. Utgave ved Knut Berg og Holger Koefoed. Oslo, A-gruppen bok og papir. 200 sider
 • Kokkin, Jan 2011. ”Eilif Peterssen og impresjonismen”. Kunst og Kultur, 38-51
 • Lange, Marit 1995. Harriet Backer. Oslo, Gyldendal. 331 sider
 • Langaard, Ingrid Lindbäck 1960. Edvard Munch. Modningsår. En studie i tidlig ekspresjonisme og symbolisme. Oslo, Gyldendal. 499 sider
 • Mørstad, Erik 2003. ”Edvard Munchs bruk av slagskygger”. Kunst og Kultur, 66-97
 • Mørstad, Erik 2004. ”Edvard Muchs Livsfrise: struktur, kontekst og kritikk”. Kunst og Kultur, 122-154
 • Mørstad, Erik 2004. ”Munch og Böcklin. En komparativ analyse”. Kunst og Kultur, 156-174
 • Mørstad, Erik 2012. ”Christian Krohgs Albertine og fransk litteratur”. Kunst og Kultur, 146-153
 • Mørstad, Erik 2013. ”Munch and the Literary”. Kunst og Kultur, 206-217
 • Nordkvelle, Trine 2012. "Fra Japan til Munch". Kunst og Kultur, nr. 1, 30-43

 • Sjåstad, Øystein 2009. ”Christian Krohgs maleklatt: Tache som motiv i modernismen”. Kunst og Kultur, 174-183
 • Sjåstad, Øystein 2010. ”Absorbert og teatralt i Christian Krohgs og Edvard Munchs kunst”. Kunst og Kultur, 172-179
 • Sjåstad, Øystein 2012. ”Blikkene i politilegens venteværelse”. Kunst og Kultur, 154-163
 • Strömholm, Stig 1998. ”En glömd relation – Norden och Tyskland vid sekelskiftet”. Konsthistorisk tidskrift, 1-5
 • Sørensen, Øystein 1984. 1880-årene. 10 år som rystet Norge. Oslo, Universitetsforlaget

 • Thaulow, Frits 1908. I Kamp og i Fest. Kristiania, Gyldendal. 218 sider
 • Thomsen, Ingrid Reed 1995. Chr. Skredsvig. Oslo, Grøndahl Dreyer. 186 sider
 • Thue, Oscar 1997. Christian Krohg. Oslo, Aschehoug. 376 sider
 • Wichstrøm, Anne et al. Norges malerkunst 2000. Bind 1, side 351-499
 • Voss, Knud 1989. Skagen i nordisk kunst. Oslo, Dreyer Forlag
 • Werenskiold, Marit 1999. ”Erik Werenskiold in Munich 1875-1881”. Konsthistorisk tidskrift, 81-98
 • Østby, Leif 1977. Norges kunsthistorie. Oslo, Gyldendal, 133-189
 • Østby, Leif 1934. Fra naturalisme til nyromantikk. En studie i norsk malerkunst i tiden ca. 1888-1895. Oslo, Gyldendal. 157 sider

 

Publisert 14. okt. 2016 14:34 - Sist endret 14. feb. 2017 10:34