Semesterside for LAT1105 - Vår 2006

Eksamensresultatet er kunngjort: Du finner ditt eksamensresultat ved å logge deg på StudWeb. God sommer!

13. juni 2006 14:16

Til 5.5.: oversett fra norsk til latin setningene i oppgave XXX og XXXI i Ordings elementarbok, s.16-17.

28. apr. 2006 18:14

Til 6. april: oversett følgende setninger til latin, og gjør dem deretter om til indirekte tale avhengig av et verb i nåtid, og et verb i fortid:

Dersom Cæsar hadde angrepet, ville han ha beseiret gallerne.

Hvis Cæsar hadde drukket giften, ville han ha dødd.

Dersom Cæsar hadde gått naken i gata, ville han ha blitt ansett som gal.

31. mars 2006 18:12