Dette emnet er nedlagt

NYGR2101V – Nygresk: trinn 2 (Kveldskurs uten kursavgift)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et påbygningskurs i nygresk, som gir studentene fordypet innsikt i språket gjennom blant annet arbeid med forskjellig type tekster.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å uttrykke seg skriftlig og muntlig på et videregående nivå. De skal videre kunne lese vanlige fag- og skjønnlitterære tekster.

Opptak og adgangsregulering

Semesteravgift.

Søknadsskjema (pdf-format)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

NYGRE1101V eller tilsvarende.

Undervisning

4 timer seminarundervisning i uken i 14 uker.
Obligatorisk muntlig aktivitet.

NB! Det kreves 50% oppmøte på forelesningene.

Eksamen

4 timers avsluttende skoleeksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det undervises ikke mer i dette emnet.

Undervisningsspråk

Engelsk